อยากให้มีรถขสมก วิ่งในเส้นทาง สายไหม เพราะมีรถเอกชนวิ่งแค่สายเดียว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ถนนสายไหมมีรถ ขสมก. วิ่งคะ เพราะ ปัจจุบัน มีรถวิ่ง สายเดียว เป็นของเอกชน ปอ.1009 มาช้า มาก ค่ารถแพง รอนาน . จึงอยากให้เพิ่มสายรถเมล์ ในเส้นทางนี้คะ ขอบคุณคะ