จอในรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จอที่มาติดในรถ ควรเป็นจอบอกข้อมูลบอกเส้นทางบอกป้าย ตัวใหญ่ๆ ไม่ใช่ฉายวีดีโออะไรก็ไมรู้มี มีคนมาพูดซึ่งก็ไม่ได้ยินอยู่่ แต่ข้อมูลป้ายตัวเล็กมาก น่าจะใข้ประโยชน์ได้มากกว่านี้