อยากทราบราคา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นจากพระปิ่น2ไปตลาดดอนหวาย ปกติไป19บาท วันนี้ขึ้นกระเป๋าเก้บ21บาท เลยบอกว่าเคยไปจ่ายแค่19 บาท เลยอยากทราบราคาตกลงแล้วกี่บาท แต่ละคันกระเป๋าเก็บไม่เหมือนกันหรือไร?? #ปอ.556 (12-5873)