เพิ่มรอบการเดินรถหรือเพิ่มสายการเดินรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปัจจุบันบนถนนราชพฤกษ์(ตัดใหม่)มีรถมย์ที่ให้บริการ คือสาย64(สนามหลวง-นนทบุรี)และ751(สะพานพระราม4-สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า)แต่ผู้ใช้บริการใช้เวลาในการรอรถแต่ละรอบนานมากๆ จึงอยากขอความกรุณาให้ขสมก.พิจารณาเพิ่มรอบการเดินรถหรือเพิ่มสายการเดินรถบนถนนราชพฤกษ์ ซึ่งยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ใช้บริการเลือกคือ บริการรถตู้ แต่ปัญหาคือรถตู้ไม่อยากรับผู้โดยสารที่ลงระหว่างทาง(ต้องการผู้โดยสารที่ขึ้นต้นทาง-ปลายทางเนื่องเพราะจะได้เก็บเต็มราคา)และบ่อยครั้งที่ผู้โดยสารถูกปฏิเสธ