ป้ายบอกทางหน้ารถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ช่วยเพิ่มขนาดข้อความในจอด้านหน้ารถที่บอกว่าป้ายหน้าจะจอดตรงไหนค่ะ ตัวอักษรเล็กไป ขนาดนั่งแถวหน้ายังอ่านไม่ค่อยเห็นเลย