สาย 70

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ใช้บริการสาย 70 เลขข้างรถ 7-55154 เวลา 10.40 น. 11/10/57 ขึ้นจากประชานิเวศน์ 1 ไปลงกองสลาก กระเป๋ารถ ผญ.ใส่แว่น มีอายุ เห็นเด็กเมารถ ก็นำถุงเปล่ามาให้เด็กอาเจียนออกมา เป็นพฤติกรรมที่น่ายกย่องจริงๆมีน้ำใจ รักงานบริการจริง ถ้าเป็นคันอื่น สายอื่น คงจะด่าหรือใส่อารมณ์แล้ว ต้องขอชื่นชมการบริการรถของ ขสมก. เขต 7 ที่คุณมีพนักงานที่ดีแบบนี้อยู่ในองค์การคุณอยู่หลายคน ทั้งสาย 70 และ 66 ขับรถดี มีน้ำใจ สุดยอดคับ