สาย 69

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้เพิ่มจำนวนรถในช่วงเช้า(07.00-08.30 น.) อยากให้รถออกจากอู่ถี่หน่อยค่ะ ยืนรอรถในตอนเช้านานมากค่ะ