สาย 54 ควรขยายเส้นทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 54 เวลากลับอู่เลียบด่วนรามอินทรา ตีรถเปล่าทุกคัน ควรขยายเส้นทางวิ่งรับผู้โดยสารไปส่งที่อู่เลียบด่วนรามอินทราด้วย เพราะสาย 36 ก รถน้อยมากในช่วงเย็น รอเป็นชั่วโมง เห็นใจผู้โดยสารที่ต้องต่อรถที่ตลาดห้วยขวางด้วย เพราะมีสายเดียวที่ไปเลียบด่วนได้ ควรมีสายรถเมล์ให้ผู้โดยสารเลือกด้วย