ขอให้มีรถเมล์ผ่านถนนราชพฤกษ์(ช่วงใกล้รถไฟฟ้าสีม่วง)-สะพานพระราม4 ด้วย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถนนราชพฤกษ์ช่วงใกล้กับรถไฟฟ้าสีม่วงถึงสะพานพระราม4 เป็นเส้นทางที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นและไม่มีบริการรถขนส่งสาธารณะเลย จึงอยากให้ ขสมก. ช่วยจัดรถเมล์เส้นทางนี้เพื่อไปต่อรถไฟฟ้าสีม่วงหรือไปต่อรถขนส่งสาธารณะที่ถนนรัตนาธิเบศน์ได้ ขอความกรุณาด้วยเพราะเดินทางลำบากมากๆ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี่