ป้ายบอกทางบนหน้าจอมอนิเตอร์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ในฐานะที่ดิฉันทำงานติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับชาวต่างชาติ ดิฉันคิดว่าควรจะเพิ่มภาษาอังกฤษในการบอกป้ายรถเมล์ เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจง่ายมากขึ้นและควรเพิ่มขนาดให้พอเหมาะสำหรับการมองเห็น ขอบคุณค่ะ