ชื่อของป้ายรถเมล์ (แนะนำ)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากแนะนำให้ติดชื่อของป้ายรถเมล์ หรือหมายเลขป้าย แต่ละป้ายให้ชัดเจน เช่น ป้าย ม.เกษตร. ป้ายอารีย์ ฯลฯ ลักษณะเดียวกับสถานีรถไฟ ชื่อจะช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้ว่าถึงไหนแล้ว และไม่ต้องสังเกตจากสิ่งรอบ ๆ เพราะอาจหลงได้ ช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ