เลิกเอา หน้าผู้ริหารทั้งหลายแหล่มาใส่จอบังคับให้ผดส.ดูได้แล้ว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รำคาญมาก พูดอะไรไม่รู้เรื่อง ไม่มีประโยชย์อะไรกับผดส.เลย