อยากให้เพิ่มสายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มสายรถเมล์ ที่วิ่งตรงจาก ปิ่นเกล้า มาลงที่เซ็นทรัลเวสเกต ได้ (ทางผ่านอยากให้ผ่านโซน ตลาดเจ้าพระยา ต.บางเลน อ.บางใหญ่ กับ ผ่านหน้าโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี) ขอบคุณมากค่ะ