คำพูดคำจาของพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 511

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานพูดจาเสียงเหมือนไม่เต็มใจให้บริการ ฟังแล้วไม่เหมาะสมที่จะมาทำงานบริการประชาชนเลย ตะคอกใส่ ผู้โดยสารมองกริ่งไม่เห็นก็พูด ก็บอกเขาดีๆก็ได้ ไม่ไหวๆ ขอบ่น