การให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียนขนส่งมวลชน สาย 142 นายนิติพัฒน์ ทิมทอง เป็นผู้ขับ เวลา 6.35 เลขข้างรถ 3-45077 เลขทะเบียนรถ 13-0962 ปิดประตูหนีบใส่ผู้โดนสาร ไม่ได้รับคำขอโทษแต่อย่างใด หากคนขับรถไม่ประสงค์จะให้บริการก็ควรเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับ เพราะคนขับคนอื่นให้บริการดิ มาตลอด ควรปรับปรุงนะครับ ขอบคุณครับ