สาย 203

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดิฉันทำงานที่สำนักพระราชวัง ใช้บริการรถ 203 ขอบคุณหัวหน้างาน ส 203 นายสุวิทย์ ที่ดูแลประชาชนแถวท่าน้ำนนท์ และมีการปรับปรุงแก้ไข ทำให้ผู้ใช้บริการแถวท่าอิฐ ไทรม้าได้รับความสะดวกมากขึ้น เป็นกำลังใจให้ค่ะ