รถเมย์สาย 3 น้อยมาก หลัง 3 ทุ่ม รอนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมย์สาย 3 น้อยมาก หลัง 3 ทุ่ม รอนานมาก เคยรอนานสุด 1 ชม. ไม่ทราบตอนดึกๆปล่อยรถระยะห่างกี่นาทีคะ รอนานมากบ้างครั้งรอไม่ไหวต้องต่อแท็กซี่ (คนรายได้น้อยก็ต้องรอต่อไป) อยากให้ตอนดึกมีปล่อยรถเยอะๆบ้างอย่างน้อย ครึ่ง ชม. 1 คันก็ยังดี