Traffy Transit BETA ดูไม่ได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
โปรเจค Traffy Transit เป็นโปรเจคที่ดีมากครับ โดยขณะนี้จะครอบคลุมสาย 8, 36ก, 73ก, 156, 178, และ 191 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังดูรถในระบบไม่ได้ ขึ้นข้อความ "ไม่มีรถให้บรการขณะนี้" ซึ่งแต่ก่อนผมจะดูเวบและกะระยะเวลาที่รถเมล์สาย 36ก จะมาถึงป้ายได้ตลอด ตอนนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับ อยากให้โปรเจคนี้กลับมาใช้ได้ครับ อยากให้ติดตั้งในรถ ปอ. ให้ครบครับ ขอบคุณครับ