รถเมล์เส้นแจ้งวัฒนะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์เส้นแจ้งวัฒนะเค้าวิ้งวันละกี่คันครับ หรือเค้าเลิกให้บริการแล้วตครับ นั่งรอเกือบชั่วโมงไม่เห็นมาสักคันมีแต่รถตู้อย่างเดียว