ลืมกระเป๋าไว้ในรถเมล์สายa1

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ลืมกระเป๋าไว้ในรถเมล์สายa1กระเป๋าสีแดงรถออกจากสนามบินดอนเมืองรอบ3ทุ่ม ถึงbtsหมอชิต3ทุ่ม20 ของวันเสาร์ที่17/7/60. ติดต่อ0910613899 ภายในกระเป๋ามีเสื้อผ้าเครื่องสำอางและเอกสารสวนตัว