149ยังขาดช่วงนาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ สาย 149 ขาดช่วงนาน มากกว่าครึ่ง ชั่วโมง นานมากๆ อยากให้มีรถเพิ่ม รถสภาพเก่าและคนขึ้นเยอะ ไม่ปลอดภัย และ ทำให้ระบบเวลาเสียกหาย