รถสาย 97 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 97 สีครีมแดง เลขข้างรถ 7-50459 ขับมาเร็วทางเลนขวาและไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์บริเวณปากซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 39 วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 8:50