การให้บริการรถเสริมบางนาสาย 129 ผิดปกติ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
การบริการรถเสริมนั้น คือการเพิ่มรถให้มากกว่าตารางเดินรถปกติ แต่สาย 129 ตัดรอบปกติออกแล้วเปลี่ยนเป็นรถเสริมแล้ววิ่งแค่บางนา ผมเดือดร้อนต้องไปต่อรถอีก