ช่วยเพิ่ม จำนวนรถ หรือรอบ ของสาย543ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วยเพิ่ม ได้ไหมครับ รอรถนานมาก บางครั้ง รอถึง 1 ชั่วโมงยังมี พิจารณาด้วยครับ