127 ไม่ยอมเข้าป้าย จอดเลน4 ให้ผู้โดยสารลงรถแล้วเดินเอง อัตรายมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย127 ไม่จอดป้าย จอดให้ผู้โดยสารลง เลน4