ปรับเปลี่ยนรถเมล์ปรับอากาศ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องด้วย รถเมล์สาย536 วิ่งระยะทางไกล ปากน้ำ หมอชิต สภาพรถ ค่อนข้างเก่า ทำให้เสียบ่อยครั้ง บนทางด่วนบ้าง และในเวลาเร่งรีบ ทำให้ผู้โดยสารประสบปัญหาการเดินทาง พอจะมีทางแก้ไขได้อย่างไรบ้าง