ลงทะเบียนบัตรโดยสาร ขสมก.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ช่องทางการตอบ EIT

News/Event

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565 จำนวน 556,794 คน

ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565 จำนวน 556,794 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565 จำนวน 556,794 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2565 - 6 มกราคม 2565 จำนวน 2,121,745 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ  

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 1 มกราคม 2565

01

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 1 มกราคม 2565 ไม่พบพนักงานติดเชื้อฯ #ขสมกปลอดภัยมั่นใจให้บริการพนักงานฉีดวัคซีนครบ

ข่าวฉบับที่ 039 /2564 ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ขสมก. เก็บค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภท ใบละ 30 บาท เริ่ม 1 ม.ค. นี้

ข่าวฉบับที่ 039 /2564 ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ข่าวฉบับที่ 039 /2564     ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ขสมก. เก็บค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภท ใบละ 30 บาท เริ่ม 1 ม.ค. นี้                       นายกิตติกานต์ จอมดวง

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ไม่พบพนักงานติดเชื้อฯ

ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ไม่พบพนักงานติดเชื้อฯ #ขสมกปลอดภัยมั่นใจให้บริการพนักงานฉีดวัคซีนครบ  

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จำนวน 457,064 คน

ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จำนวน 457,064 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จำนวน 457,064 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 จำนวน 3,921,667 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ  


งานกาชาด 2564 (คลิปที่ 2)

เพื่อนพึ่งพา

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

งานกาชาด 2564

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ขสมก.

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19
แบบสอบถามข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ภาพสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ