วารสารล้อหมุน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ช่องทางการตอบ EIT

ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลของ ขสมก.

News/Event

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 จำนวน 456,665 คน

จำนวนประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 จำนวน 456,665 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 จำนวน 456,665 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 22 พ.ค. 67 จำนวน 1,698,272 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จำนวน 690,688 คน

ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จำนวน  690,688 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จำนวน  690,688 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 21 พ.ค. 67 จำนวน 1,241,607 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 จำนวน 491,142 คน

ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 จำนวน  491,142 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 จำนวน  491,142 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 18 พ.ค. 67 จำนวน 2,948,507 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 จำนวน 633,574 คน

ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 จำนวน  633,574 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 จำนวน  633,574 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 17 พ.ค. 67 จำนวน 2,457,365 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

“รชค.มนพร” ขอบคุณพนักงาน ขสมก. ดูแลเอาใจใส่ประชาชนในการเดินทางช่วงเปิดเทอม

0102567

ข่าวฉบับที่ 010/2567                                                                        ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567


คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

บัตรร่วม รถไฟสายสีแดง X BMTA

ขสมก. จัดเดินรถเสริมพิเศษ จำนวน 2 เส้นทาง

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19
ภาพประกอบ Entry Thailand
ชี้ช่องเบาะแสทุจริต
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ