109

Zone: 
2
Start: 
khlongkum
End: 
hualumphong
Type: 
Sharing Service(Beige - Red)
Available Time: 
Specified
Period: 
05:00 - 23:00
Inbound: 
muban sahakon kheha sathan 4 rongrian khlong kum samnakngan khet bueng kum yaek ni da mahawitthayalai ni da serithai soi 7 wat si bun rueang ( serithai ) samnakngan praisani khlong chan yaek bang kapi hang phan thip phalasa bang kapi lat phrao soi 148 talat bang kapi lat phrao soi 146 yaek lat phrao - sinakharin yaek lam sali hang doe mon bang kapi ( ram kham ngae ) lum phi ni win ( ram kham ngae 44) rongphayaban ram kham ngae borisat thai nam thip ram kham ngae ram kham ngae soi 81 borisat osot sapha ( ram kham ngae ) ram kham ngae soi 77 sathani tamruat hua mak yaek soi mahatthai - ram kham ngae ram kham ngae soi 61 ram kham ngae soi 59 ram kham ngae soi 37 mahawitthayalai ram kham ngae rongrian wat thep lila yaek wat thep lila - ram kham ngae yaek ram kham ngae soi 24 hang bik si ram kham ngae hang mechoe ram kham ngae samnakngan praisani hua mak hang doe mon ram kham ngae hang fut laen ram kham ngae ram kham ngae soi 7 yaek ram kham ngae ram kham ngae soi 5 ram kham ngae soi 3 akhan em ko ram kham ngae soi 1 rongraem na sa latwekat sathani rotfaifa ae pho ling ram kham ngae yu em thao woe ( ram kham ngae ) yaek khlongtan pridi phanom yong soi 43 pridi phanom yong soi 42 pridi phanom yong soi 39 rongrian theknoloyi kasem poli theknik surao sam in pridi phanom yong soi 19 sathan thut nepan pridi phanom yong soi 9 hang chat ko phra khanong pridi phanom yong soi 7 yaek sukhumwit soi 71 yaek phra khanong soi fam watthana rongphayaban kluai nam thai samnakngan praisani kluai nam thai yaek kluai nam thai mahawitthayalai krungthep kluai nam thai akhan bun sombat rongphayaban thep tha rin khlang phatsadu thorasap khlong toei krin thao woe akhan es so akhan siri rat hang kha fu phra ram 4 yaek kasem rat hang lotat phra ram 4 ( phra ram 4) rongrian khachon sueksa yaek phra ram 4 talat khlong toei yaek khlong toei rongrian khlong toei witthaya talatlaksap ( phra ram 4) kan faifa yoi khlong toei soi rongngan yasup sathani rotfaifa rofomo khlong toei rongphayaban rongngan yasup phra ram 4 ( dan thangduan ) talat sapsin bon kai lum phi ni thao woe sathani dapphloeng bon kai yaek soi ngam du phli - phra ram 4 sanam muai lum phi ni lum phi ni pa wio rongrian watthanatham thai - chin sueksa sathani rotfaifa rofomo lum phi ni suan lum nai ba sa ( phra ram 4) suan lum phi ni ( phra ram 4) san kromluang chumphon khet udom sak yaek witthayu akhan ue chue liang rongraem dusit thani sathani rotfaifa rofomo silom yaek sala daeng rongphayaban chulalongkon saphakachatthai akhan silom sentoe rongraem phaen paesifik yaek ang ri du nang wat hua lamphong sathani rotfaifa rofomo sam yan chamchuri sakhae yaek sam yan rongraem maen da rin yaek saphan lueang san raengngan yaek mahanakhon sathani rotfaifa rofomo hua lamphong sathani rotfai hua lamphong
Outbound: 
sathani rotfai hua lamphong sathani rotfaifa rofomo hua lamphong yaek mahanakhon san raengngan yaek saphan lueang rongraem maen da rin yaek sam yan chamchuri sakhae sathani rotfaifa rofomo sam yan wat hua lamphong yaek ang ri du nang rongraem phaen paesifik akhan silom sentoe saphakachatthai rongphayaban chulalongkon yaek sala daeng sathani rotfaifa rofomo silom rongraem dusit thani akhan ue chue liang yaek witthayu san kromluang chumphon khet udom sak suan lum phi ni ( phra ram 4) suan lum nai ba sa ( phra ram 4) sathani rotfaifa rofomo lum phi ni rongrian watthanatham thai - chin sueksa lum phi ni pa wio sanam muai lum phi ni yaek soi ngam du phli - phra ram 4 sathani dapphloeng bon kai lum phi ni thao woe bon kai talat sapsin phra ram 4 ( dan thangduan ) rongphayaban rongngan yasup sathani rotfaifa rofomo khlong toei soi rongngan yasup kan faifa yoi khlong toei talatlaksap ( phra ram 4) rongrian khlong toei witthaya yaek khlong toei talat khlong toei yaek phra ram 4 rongrian khachon sueksa hang lotat phra ram 4 ( phra ram 4) yaek kasem rat hang kha fu phra ram 4 akhan siri rat akhan es so krin thao woe khlang phatsadu thorasap khlong toei rongphayaban thep tha rin akhan bun sombat mahawitthayalai krungthep kluai nam thai yaek kluai nam thai samnakngan praisani kluai nam thai rongphayaban kluai nam thai soi fam watthana yaek phra khanong yaek sukhumwit soi 71 pridi phanom yong soi 7 hang chat ko phra khanong pridi phanom yong soi 9 sathan thut nepan pridi phanom yong soi 19 surao sam in rongrian theknoloyi kasem poli theknik pridi phanom yong soi 39 pridi phanom yong soi 42 pridi phanom yong soi 43 yaek khlongtan yu em thao woe ( ram kham ngae ) sathani rotfaifa ae pho ling ram kham ngae rongraem na sa latwekat ram kham ngae soi 1 akhan em ko ram kham ngae soi 3 ram kham ngae soi 5 yaek ram kham ngae ram kham ngae soi 7 hang fut laen ram kham ngae hang doe mon ram kham ngae samnakngan praisani hua mak hang mechoe ram kham ngae hang bik si ram kham ngae yaek ram kham ngae soi 24 yaek wat thep lila - ram kham ngae rongrian wat thep lila mahawitthayalai ram kham ngae ram kham ngae soi 37 ram kham ngae soi 59 ram kham ngae soi 61 yaek soi mahatthai - ram kham ngae sathani tamruat hua mak ram kham ngae soi 77 borisat osot sapha ( ram kham ngae ) ram kham ngae soi 81 borisat thai nam thip ram kham ngae rongphayaban ram kham ngae lum phi ni win ( ram kham ngae 44) hang doe mon bang kapi ( ram kham ngae ) yaek lam sali yaek lat phrao - sinakharin lat phrao soi 146 talat bang kapi lat phrao soi 148 hang phan thip phalasa bang kapi yaek bang kapi samnakngan praisani khlong chan wat si bun rueang ( serithai ) serithai soi 7 mahawitthayalai ni da yaek ni da samnakngan khet bueng kum rongrian khlong kum muban sahakon kheha sathan 4