1037

Zone: 
1
Start: 
Phaholyothin
End: 
soi Senanikom 1
Round Type: 
Normal
Type: 
Sharing Service(In the Alley)
Available Time: 
Specified
Period: 
05:00 - 21:00
Inbound: 
roemton chak woi sena nikhom 1 dan thanon phahon yothin pai tam soi sena nikhom 1 pai sut senthang thi ban wang hin
Outbound: 
pai sut senthang thi ban wang hin pai tam soi sena nikhom 1 dan thanon phahon yothin roemton chak woi sena nikhom 1