Draft TOR announcement

No. Title Procurement Type Announce period Budget/Middle Pricesort ascending Project Status File
1 ประกาศ ร่าง TOR เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04/01/2017 to 10/01/2017 1,786,590,000 During Process
2 จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน 489 คัน (ครั้งที่ 3) ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 06/01/2015 to 09/01/2015 1,784,850,000 During Process
3 ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน พร้อมเครื่องปรับอากาศ อู่พระประแดง ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24/09/2014 to 29/09/2014 17,515,000 During Process
4 ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่มีนบุรีและอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03/11/2014 to 05/11/2014 2,380,536 During Process