สายรถประจำทาง

สายรถ เขตการเดินรถ ต้นทาง - ปลายทาง ประเภทรถ ช่วงเวลาเดินรถ
3 8 หมอชิตใหม่ - คลองสาน
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
รถบริการตลอดคืน
44 8 ตลาดแฮปปี้แลนด์ - ท่าเตียน
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
05:00 - 22:00
52 1 ปากเกร็ด - สถานีรถไฟบางซื่อ
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
05:00 - 22:00
67 4 ช่องนนทรี - วัดเสมียนนารี
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
03:30 - 21:00
90 7 ท่าน้ำบางพูน - ย่านสินค้าพหลโยธิน
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
05:00 - 23:00
97 7 กระทรวงสาธารณสุข - โรงพยาบาลสงฆ์
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
 • รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
รถบริการตลอดคืน
117 8 กทม.2 - ท่าน้ำนนท์
 • รถธรรมดา(ครีม - แดง)
04:10 - 22:30
524 1 หลักสี่ - สนามหลวง
 • รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
05:00 - 22:00
536 3 ปากน้ำ - หมอชิต2
 • รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
04:00 - 21:30